Les Anatomie & Portret

onder leiding van Annelies Middel en Ruben Postema

De portretles ‘Anatomie en portret’ is een les van 3 uur. Er is per blok van 3 lessen een model aanwezig. In de eerste les is er aandacht voor de anatomie en in de lessen erna is er tijd het portret in verf uit te werken.

Wat komt aan bod: constructie van het hoofd, meten, anatomie, toon, kleur, compositie, schildertoets, tot uitdrukking brengen van betekenis in een portret, en meer.

De les wordt gegeven door beeldend kunstenaar Annelies Middel. Zij is anatomiedocent aan de Klassieke Academie in Groningen. Ze wordt bijgestaan door Ruben Postema, alumnus van de Klassieke Academie.

De lessenreeks van 18 lessen kan 2 keer per jaar gevolgd worden voor 495 euro, maar kan ook 36 lessen lang gevolgd worden en kost dan 960 euro.

Meer informatie? Mail naar info@noorderateliers.nl

Ateliergroep Tekenen & Schilderen

Onder leiding van Annelies Middel en Ruben Postema

In de teken- en schilderles op donderdagmiddag krijgt de basis voor een goed schilderij de aandacht, in de volle breedte. Vorm en idee krijgen tegelijk vorm, en er wordt aandacht besteed aan compositie, materiaal en techniek, verfgebruik, toon en kleur, beeldtaal, overgangen, en meer. We werken met behulp van opstellingen in het atelier, en zo nu en dan ook naar afbeeldingen en eigen materiaal. 

Data | TIJDEN | Plaats | Lesgeld

Anatomie & Portret

Donderdagochtend 09:30 – 12:30 uur

Aan het Foarwork 12 // Siegerswoude

Onder leiding van Annelies Middel en Ruben Postema

Half jaar (18 lessen)  € 495,-

1 lesjaar (36 lessen)  € 960,-

Inclusief modelgeld van € 6,- per les

Ateliergroep Tekenen & Schilderen

Donderdagmiddag 12:30 – 15:30 uur

Aan het Foarwork 12 // Siegerswoude

Onder leiding van Annelies Middel en Ruben Postema

Half jaar (18 lessen) € 378,-

1 lesjaar (36 lessen) € 726,-

 

Beide lessen gecombineerd met schilderen op de middag, dus een hele dag werken:

Aan het Foarwork 12 // Siegerswoude

Half jaar (18 lessen)  € 753,-

1 lesjaar (36 lessen) € 1456,-

Inclusief modelgeld van € 6,- per les

Meer informatie? Mail naar info@noorderateliers.nl